komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 11 lipca 2020

Olgi, Kaliny

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy

poniedziałek, 1.6.2020 09:51 , komentarze: 0 , odsłony: 232
kategorie artykułu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór na zajęcia korekcyjno – edukacyjne, skierowane do osób dokonujących przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej w stosunku do bliskiej osoby. Zajęcia realizowane będą w oparciu o program Duluth.

Właśnie w Duluth (w Stanach Zjednoczonych) pod koniec lat 70. kobiety zgłaszały psychologom, że ich mężowie pracujący w bazach wojskowych mają problem z agresją. I tak powstał projekt pracy ze sprawcami przemocy, napisany przez ofiary i psychologów.

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, w tym w szczególności:

• osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;

• osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;

• osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;

• osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych (odbywających się raz w tygodniu) oraz do 3 godzin/uczestnika zajęć indywidualnych.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy, numer telefonu 74-856-58-15, adres mailowy koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 17 godz temu
wczoraj, 17 godz temu
wczoraj, 17 godz temu
wczoraj, 17 godz temu
czwartek, 9.7.2020 11:54
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica