XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

wtorek, 3.8.2021 08:21 364 0

3 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 budynku sali Sportowo-Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety Sp. z o.o.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/52/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 26 listopada 2020 r. dotyczącej trybu i harmonogramu prac opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
  8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)