XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Świdnica

poniedziałek, 23.8.2021 13:46 392 0

We wtorek 24 sierpnia w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy odbędzie się XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Świdnica. 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał: 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica; 2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Gminnego Zespołu Oświaty;

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 170/1;

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 323/2;

7) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki o numerach: 74/4 i 183/5, położonych we wsi Komorów do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów.

8. Zamknięcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Świdnica.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)