XLIX Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy

poniedziałek, 23.1.2023 14:34 0

W piątek, 27 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 11 projektów uchwał.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023; ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców; przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Przedstawione zostaną także sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy za 2022 rok oraz ich plany pracy na 2023 rok.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)