Wybory sołtysów w gminie Dobromierz za nami [Foto]

poniedziałek, 13.3.2023 16:01 721 0

9 marca wyboru sołtysów i rad sołeckich dokonali mieszkańcy kolejnych miejscowości z gminy Dobromierz. Funkcję sołtysa w Bronowie będzie nadal pełniła Justyna Nydza. W Dzierzkowie obowiązki sołtysa powierzone zostały ponownie Wojciechowi Kubusiakowi.

Podczas zebrań dotychczasowi sołtysi przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności. Mieszkańcy docenili ich zaangażowanie i pracę i opowiedzieli się za piastowaniem przez nich funkcji w kolejnej kadencji.

W skład rady sołeckiej w Bronowie weszli: Edyta Barecka, Jerzy Marciniak i Krzysztof Wysoczański.
Funkcję członków rady sołeckiej w Dzierzkowie pełnią: Małgorzata Kowalska, Brygida Kuźmińska, Monika Piątek-Ościak i Artur Ślęzak.

Gm. Dobromierz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)