Współczesny senior - jakie ma potrzeby?

czwartek, 5.7.2018 11:55 650 0

Łatwiej niż przed telewizorem w domu, wypatrzyć ich z kijkami nordic-walking, na zajęciach fitness albo na kolejnej wycieczce. Nie lubią marnować czasu, działają na wielu płaszczyznach, a energii może pozazdrościć im niejeden z nas. Wiek emerytalny traktują jako czas realizacji własnych pasji, zdobywania nowych umiejętności, podróżowania i poznawania nowych ludzi. 

Mowa oczywiście o seniorach, którzy są ważną grupą społeczną w naszej gminie. Właśnie o ich potrzebach dyskutowano podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury i Sportu, biblioteki, Urzędu Miejskiego, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia "Nasz Kruków", radni i mieszkańcy gminy Żarów.

W gminie Żarów obecnie zamieszkuje 12341 mieszkańców, z czego 3076 osób, czyli około 25 procent społeczeństwa to osoby powyżej 60 roku życia. Miasto pomieszkuje 1781 seniorów, natomiast na wsiach 1295. Starszych Polaków, w tym również naszych mieszkańców przybywa coraz szybciej. A z prognoz wynika, że będziemy żyć coraz dłużej. Między innymi o prowadzonej w gminie Żarów polityce senioralnej rozmawiano podczas spotkania w Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Jedną z największych grup nieformalnych na terenie naszej gminy stanowi Uniwersytet Trzeciego Wieku, który aktywnie działa od 2009 roku. - Do UTW w Żarowie może zapisać się każdy senior w wieku 50+, składka członkowska wynosi jedynie 15 złotych na cały rok. Nie możemy narzekać na nudę. W ofercie naszych zajęć jest basen, aerobic, zajęcia rehabilitacyjne, informatyczne, językowe, gimnastyka, zumba. Bierzemy również udział w organizowanych akcjach charytatywnych, wyjeżdżamy na wycieczki krajowe i zagraniczne, spotykamy się towarzysko przy muzyce, organizujemy Andrzejki, Dzień Kobiet, zakończenie roku akademickiego w plenerze przy ognisku, bierzemy także udział w imprezach organizowanych przez Urząd Miejski i GCKiS - wylicza Krystyna Markiewicz prezes UTW w Żarowie.

Dodatkową ofertę dla mieszkańców, jak i seniorów ma także Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. - Zapraszamy seniorów również do naszego Związku Emerytów, składka członkowska wynosi 30 złotych na rok, a do naszej organizacji może zapisać się każdy, kto ma tylko na to ochotę. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Organizujemy Dzień Matki, Dzień Kobiet i wiele innych uroczystości. Są także potańcówki, mamy również swój zespół śpiewaczy, który reprezentuje naszą gminę podczas lokalnych imprez, pikników i festiwali. Swoją siedzibę mamy w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, a spotykamy się we wtorki i czwartki, w godz. 9.00-12.00 - zachęca Danuta Kwiatkowska prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Dalej jest również oferta dla seniorów realizowana przez bibliotekę i GCKiS. - Zapraszamy seniorów na spotkania autorskie, mamy bogatą ofertę książkową w naszej bibliotece, książki "na telefon", audiobooki, punkt biblioteczny w szpitalu w Żarowie, Dyskusyjny Klub Książki. Pomagamy seniorom również w obsłudze komputera, organizujemy karaoke, Narodowe Czytanie, ściśle współpracujemy z UTW, udostępniamy lokal na spotkania seniorów - informuje Stanisława Biernacka dyrektor biblioteki w Żarowie. Wśród propozycji, również w ofercie GCKiS seniorzy znajdą wiele atrakcyjnych zajęć. - Są to zajęcia w ramach UTW (basen, chór Senyor-Rici, gimnastyka, język niemiecki, rękodzieło), zajęcia w pracowni plastycznej i ceramicznej, dzień babci i dziadka, warsztaty origami w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Origami, prelekcje historyczne, zawody w bule, nordic walking i nie dawno organizowane Młyny Sztuki - mówi Tomasz Pietrzyk dyrektor GCKiS w Żarowie.

Nie tylko w mieście seniorzy mogą aktywnie spędzać swój wolny czas. Na terenach wiejskich również działają organizacje, skupiające seniorów. Przykładem jest Kruków, który dzięki inicjatywie utworzenia stowarzyszenia prowadzi szereg zajęć dla swoich mieszkańców. Są to spotkania opłatkowe, krukowskie kolędowanie, zabawy karnawałowe, Dzień Kobiet i Mężczyzn, cotygodniowe ćwiczenia ogólnorozwojowe: Seamm-Jasani, Boabom, Czikung, koncerty gongowo-misowe, próby zespołu Krukowianie, dbanie o tereny zielone, paczki mikołajkowe dla dzieci czy realizacja projektów z funduszy zewnętrznych oraz funduszu sołeckiego. Takich przykładów na terenie naszej gminy jest wiele. Prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich w Łażanach, Wierzbnej, Pożarzysku, Kalnie, Imbramowicach, Bukowie oraz stowarzyszenie wiejskie założone przez aktywnych mieszkańców: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Kalinów", "Nasz Kruków", "Mrowiny na Swoim", Przyjaciół Bukowa "Nasz Buków", Na Rzecz Rozwoju Wsi Mikoszowa "Mała Ojczyzna" i Miłośników Łażan "Przyjazna Wieś". Szereg akcji społecznych proponują także parafie gminy. Są to chociażby festyny, pikniki, pielgrzymki czy wycieczki krajoznawcze.

Przypominamy, że o wszystkich okolicznych imprezach można dowiedzieć się za pośrednictwem Gazety Żarowskiej, strony internetowej UM Żarów i GCKiS Żarów oraz facebooku. Na stronie internetowej www.um.zarow.pl dostępny jest także aktualny kalendarz imprez.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)