Wsparcie pracowników i pracodawców: Bartosz Kotecki o projektach DWUP

wtorek, 2.7.2024 15:28 930

Mamy zaszczyt gościć Bartosza Koteckiego, dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nasza rozmowa odbędzie się w kontekście niezwykle ważnej okazji – 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, którą świętowaliśmy 1 maja 2024 roku. Przez te dwie dekady nasz kraj dokonał cywilizacyjnego skoku, który przybliżył nas do europejskiej czołówki. Dzięki funduszom unijnym Polska znacząco rozwinęła swoją gospodarkę, co widać między innymi na rynku pracy. Kiedy przystępowaliśmy do Unii, mieliśmy najwyższy wskaźnik bezrobocia spośród wszystkich państw członkowskich. Dzisiaj jesteśmy w czołówce krajów o najniższym bezrobociu, a Dolny Śląsk może pochwalić się stopą bezrobocia na poziomie 4,7%, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do 24,3% sprzed 20 lat.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy odegrał i nadal odgrywa kluczową rolę w tym sukcesie, realizując liczne projekty unijne oraz świadcząc kompleksowe usługi doradcze i wsparcie dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. DWUP nie tylko pomaga w znalezieniu pracy, ale również wspiera osoby zainteresowane pracą za granicą, oferując międzynarodowe oferty pracy oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii. Więcej informacji można znaleźć na stronach http://www.ciipkz.dwup.ploraz http://www.eures.dwup.pl.

DWUP realizuje również działania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pomagając osobom migrującym zarobkowo w granicach UE uzyskać zasiłek dla bezrobotnych oraz sumować okresy zatrudnienia i ubezpieczenia. Wszystkie niezbędne formularze znajdziesz na stronie www.dwup.pl/kszs.

Urząd wspiera także pracowników, których pracodawca jest niewypłacalny, wypłacając zaległe wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku potrzeby pomocy, prosimy o kontakt pod adresem: fgsp@dwup.pl.

Jednym z kluczowych działań DWUP jest realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu mieszkańcy Dolnego Śląska mogą korzystać z bezpłatnych form aktywizacji społecznej i zawodowej. Pełne informacje o naborach są dostępne na stronie Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska https://funduszeuedolnoslaskie.pl.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy monitoruje również rynek pracy, publikując analizy i statystyki dotyczące m.in. zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz stopy bezrobocia. Prowadzi rejestr agencji zatrudnienia oraz firm szkoleniowych, dbając o jakość usług szkoleniowych w regionie.

Ponadto, od dziesięciu lat DWUP koordynuje w regionie dystrybucję środków na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji na temat wsparcia można znaleźć na stronie www.dwup.pl w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

W Urzędzie funkcjonuje również punkt kontaktowy, który upowszechnia informacje o realizowanych programach i projektach. Konsultanci pomagają znaleźć formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zapraszam do odwiedzenia Punktu we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: promocja@dwup.pl.

Dziś porozmawiamy o tym, jak DWUP wspiera mieszkańców Dolnego Śląska, jakie są aktualne projekty i inicjatywy oraz jak można skorzystać z oferowanych usług. Rozmawia Tomasz Kuriata.

POSŁUCHAJ PODCASTU