Wrześniowa sesja Rady Gminy Dobromierz

wtorek, 5.10.2021 09:38 298 0

Zmiany w tegorocznym budżecie gminy były głównym przedmiotem obrad wrześniowej sesji Rady Gminy Dobromierz. Wprowadzono m.in. zmiany w obrębie inwestycji kanalizacyjnej, wynikające z końcowych rozliczeń i złożonych wniosków o płatność.

Zwiększono także udział środków własnych w zakresie remontów 3 odcinków dróg gminnych w Dzierzkowie, Serwinowie i Kłaczynie oraz zabezpieczono środki na opracowanie projektu przebudowy ulicy Cmentarnej w Dobromierzu. Przyjęto także regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce - Etap I".

Foto: dobromierz.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)