komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 24 lipca 2019

Kingi, Krystyny

Wójt Dobromierza z absolutorium i wotum zaufania

wtorek, 18.6.2019 13:20 , komentarze: 0 , odsłony: 1692
kategorie artykułu:

Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2018 były głównymi punktami obrad ostatniej sesji Rady Gminy Dobromierz.

Podczas sesji radni po raz pierwszy w tej kadencji dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej. Gminni rajcy jednogłośnie udzielili wójtowi Jerzemu Ulbinowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok oraz jednogłośnie podjęli uchwałę ws. udzielenia wotum zaufania za realizację zadań określonych w raporcie o stanie gminy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, od obecnej kadencji wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy na sesji absolutoryjnej. Był to więc jeden z pierwszych punktów obrad, który został przedyskutowany przez radnych. Raport zawierał podsumowanie działalności wójta, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały ws. udzielenia Wójtowi Gminy Dobromierz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. W opinii Rady Gminy dobrze i zgodnie z prawem został wykonany plan finansowy. Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Wójt Jerzy Ulbin w swoim przemówieniu podziękował radnym, sołtysom i pracownikom za działania na rzecz rozwoju gminy. Rok 2018 był rokiem, w którym zrealizowano wiele inwestycji na terenie gminy. Do najważniejszych należy zaliczyć kontynuację prac związanych z budową systemu kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków oraz w Jaskulinie, Siodłkowicach i w Szymanowie, termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Jugowej oraz szereg drobniejszych inwestycji w sołectwach, stanowiących realizację funduszu sołeckiego.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówił wójt Jerzy Ulbin. Podkreślił również, że dołoży wszelkich starań, aby gmina rozwijała się intensywnie w kolejnych latach.

 

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 22.7.2019 16:51
15
poniedziałek, 22.7.2019 16:44
3
poniedziałek, 22.7.2019 08:52
poniedziałek, 22.7.2019 08:30
4
poniedziałek, 22.7.2019 08:23
piątek, 19.7.2019 09:16
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
SKUP AUT
SKUP AUT
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica