Wnioski o zakup węgla na 2023 rok - Jaworzyna Śląska

poniedziałek, 2.1.2023 09:43 517 0

Wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 r. zgodnie z ustawą przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r. Każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022-2023.

Przypominamy jak wygląda procedura sprzedaży węgla:

 • Złożenie wniosku w urzędzie
 • Weryfikacja wniosku
 • Powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku
 • Uiszczenie opłaty za zakup węgla
 • Odebranie faktury na zakup węgla
 • Odbiór osobisty lub zlecenie transportu węgla ze składu

Od dnia 29.12.2022 r.istnieje możliwość pobrania oraz składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych na rok 2023.

Wnioski na zakup węgla na rok 2023 można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta lub pobrać ze strony internetowej Urzędu www.jaworzyna.net/preferencyjny-zakup-wegla. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

 • papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej,
  ul. Powstańców 3, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku
  od godz. 7.30 do15.30
 • elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi: "Wyślij pismo ogólne" na adres "Gmina Jaworzyna Śląska". Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:
 • podpisem kwalifikowanym lub
 • podpisem zaufanym 

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail). Cena zakupu 1 tony węgla to 2 000 złotych brutto.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

 • gmina ponosi koszty transportu z miejsca wskazanego przez daną kopalnię do miejsca składowania w gminie
 • z miejsca składowania w gminie koszt transportu do gospodarstwa domowego ponoszą mieszkańcy;

W ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska dystrybuowane będą trzy sortymenty tego paliwa : orzech, groszek, kostka.

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Jaworzyna Śląska po preferencyjnych cenach uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje prawo do dodatku węglowego. 

O zakwalifikowaniu do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową i dopiero później należy dokonać wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej: 75 1020 5226 0000 6902 0722 7988; w tytule zapłaty należy podać: „zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, za którą uiszczana jest zapłata za węgiel.

Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą wg. kolejności ich złożenia.

O kolejnych ustaleniach w tym temacie, informację będą dostępne na bieżąco na stronie internetowej gminy www.jaworzyna.net, oraz na profilu FB Gminy Jaworzyna Śląska.

źródło:  UG Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)