Władysława Pawelec i Kazimierz Deptuła zostali uhonorowani tytułem Zasłużonych dla Miasta!

piątek, 20.12.2019 17:02 1457 0

Osoby, które szczególnie angażują się w życie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużonych dla Miasta. Podczas sesji Rady Miejskiej wyróżnienie odebrali Władysława Pawelec i Kazimierz Deptuła. 

Wniosek o uhonorowanie Władysławy Pawelec złożyło Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Świdnicy.

Władysława Pawelec urodziła się w 1935 roku w Strachocinie koło Sanoka. Do Świdnicy przyjechała w lutym 1954 roku (mając niecałe 19 lat) do cioci „za chlebem” (pochodzi z rodziny wielodzietnej). Po przyjeździe od razu rozpoczęła prace w Rejonie Lasów Państwowych w Świdnicy na ul. Sikorskiego. W roku 1959 nastąpiło przekształcenie Rejonu w Nadleśnictwo Świdnica, gdzie została główną księgową, a po 42 latach pracy w 1996 roku przeszła na emeryturę. W trakcie pracy zawodowej niejednokrotnie odznaczana odznaczeniami resortowymi jak i też wojewódzkimi (m.in. Zasłużony Dla Województwa Wałbrzyskiego). Zawsze oddana i pomocna zarówno dla współpracowników jak i mieszkańców. Po przejściu na emeryturę rozpoczęła działalność i pracę w spółdzielniach mieszkaniowych w Świdnicy, które powstały po wyprowadzeniu Armii Radzieckiej z naszego miasta, gdzie do dziś prowadzi księgowość. Praca i poświęcenie dla ludzi powoduje, że angażuje się w działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, gdzie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej trzecią kadencję. W działalności stowarzyszenia szybko daje się poznać jako sprawny organizator i strażnik funduszy. Potrafi skutecznie zabiegać o środki od różnych darczyńców. Z chwilą powołania w Świdnicy Rady Seniorów również włącza się w jej działalność. Przez Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wielokrotnie odznaczana za swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia. Zawsze aktywnie bierze udział w uroczystościach organizowanych przez Miasto udzielając wsparcia swoim doświadczeniem. Jest osobą, która zaraża optymizmem, uśmiechem i „niespokojnym duchem” oraz zawsze podchodzi z życzliwością do drugiego człowieka.

Kazimierz Deptuła młody duchem 78. letni senior jest mieszkańcem Świdnicy od 1960 roku. Całe dorosłe życie związał ze Świdnicą, tu podjął pracę zawodową, założył rodzinę. Z zawodu mechanik i kierowca pojazdów samochodowych i budowlanych. Pracował 25 lat w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych i 2 lata w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej.

Tym co wyróżnia Kazimierza Deptułę jest jego ogromna wrażliwość społeczna, gotowość do pomagania ludziom w potrzebie, zaangażowanie społeczne i skromność. Zawsze cenił aktywność, troskę o innych, wartości te realizuje w swoim życiu, i to od najmłodszych lat. Oto przykłady osobistej aktywności:

- w latach szkolnych był przewodniczącym samorządu szkolnego, aktywnym uczestnikiem szkolnego teatrzyku i koła sportowego, w 1955 roku uczestniczył w V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie,

- w okresie pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych,

- współorganizował Spartakiadę Młodzieży szkolnej w siatkówce w Świdnicy, organizował dla młodzieży pracującej ze Świdnicy i Dolnego Śląska obóz wypoczynkowy w Kołobrzegu,

- angażował się w prace społeczne na rzecz miasta: ratowanie „kładki drewnianej” na rzece Bystrzycy w czasie powodzi w latach 60-tych,

- podejmował inicjatywę uporządkowania terenu u zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Wrocławskiej, który zamieniono na skwer z ławkami i krzewami,

- podejmował działania, w efekcie których zmieniona została nawierzchnia szutrowa ulicy Willowej i Akacjowej na kostkę brukową,

- uczestniczył w porządkowaniu i zakrzewianiu terenu budującego się Osiedla Młodych,

- inicjował potrzebę remontu drogi ze Świdnicy do Bystrzycy Dolnej,

- brał udział w pracach porządkowych wokół Altany w Parku Młodzieżowym,

- jako gospodarz a potem prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych „Tulipan”, w ogrodzie nr 7 i 8 przy ulicy Akacjowej i Częstochowskiej inicjował działania doprowadzające do całego ogrodu wodę oraz energię elektryczną. Za działalność został odznaczony brązową i srebrną odznaką Zarządu Głównego Polskiego Związku Działkowców,

- pełnił funkcję członka Zarządu  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,

- osobiście angażował się pomagając osobom w ich trudnych sytuacjach życiowych.

Od 1993 roku jest aktywnym członkiem Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast. W latach 2010-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w latach 2014-2018 wiceprzewodniczącego. Obecnie jest członkiem Zarządu. Bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji zadań statutowych Towarzystwa. Podczas wizyt partnerskich gości z Biberach, Clacton-on-Sea, Niżyna, Iwano-Frankowska, Kazincbarciki promuje nasze miasto, jego tradycje i kulturę. Jest inicjatorem wycieczek do Wilna i okolic. Angażował się w organizację pomocy dla polskiej szkoły na Litwie, w zbiórkę na rzecz ratowania kościoła w Podwiewiórce. Kilkakrotnie wyjeżdżał wraz z grupą młodzieży na Ukrainę w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Kazimierz Deptała jest także członkiem Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywny w grupie teatralnej „UTWorki”, jako członek Zarządu II kadencji współpracował ze Szkołą Podstawową nr 6, jest seniorem-edukatorem w ramach programu edukacji do starości „Nawzajem Sobie Potrzebni”, realizowanego przez Regionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się. W 2011 roku zgłosił propozycję udzielania pomocy koleżeńskiej seniorom w zakresie drobnych napraw domowych, propozycję nazwano „Kaziu-złota rączka” i jest kontynuowana do dzisiaj. Reprezentował Świdnicki UTW na spotkaniu w Biberach poświęconym organizacji opieki nad seniorami, co zaowocowało jego zaangażowaniem w działania na rzecz opieki dla osób starszych w Świdnicy. W 2016 roku brał udział jako przedstawiciel seniorów w spotkaniu „Żywa książka” organizowanym przez Miejską Bibliotekę w Dzierżoniowie.

Kazimierz Deptuła pracował również jako wolontariusz w trzech edycjach (w latach 2015-2018) projektu ASOS dla seniorów pt. „Tradycja łączy pokolenia”, realizowanego przez Fundację Krzyżowa. Od 2017 roku jest członkiem Rady Seniorów w Świdnicy.

Od czasu przejścia na emeryturę cały wolny czas poświęca na pracę społeczną, znajdując też czas na kontynuowanie swoich pasji: turystykę, sport, ogrodnictwo, majsterkowanie, rzeźbę w drewnie i pisanie wierszy (otrzymał wyróżnienie w konkursie poetyckim dla seniorów w Zgorzelcu w 2014 roku). Kazimierz Deptuła jest optymistą życiowym, koleżeński, zawsze gotowy do współpracy i pomocy. Ma swoje miejsce w lokalnej społeczności, cieszy się szacunkiem i sympatią wielu osób.

O nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy wystąpił Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Źródło: um.swidnica.pl 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)