Wiesław Kasprzyk - Honorowym Obywatelem Gminy Dobromierz

piątek, 27.5.2022 15:20 356 0

Na wniosek wójta Jerzego Ulbina, Rada Gminy Dobromierz po raz szósty nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz.

Podczas uroczystej sesji, 24 maja ten zaszczytny tytuł jako dowód uznania za szczególnie trwały i niepowtarzalny wkład w rozwój Gminy Dobromierz otrzymał mieszkaniec Jugowej pan Wiesław Kasprzyk.

 Pan Wiesław Kasprzyk urodził się na ziemi kielecko-radomskiej, w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Tam też ukończył edukację podstawową. W 1956 roku na mocy rządowych przepisów o zagospodarowaniu Ziem Zachodnich opuścił swoje rodzinne strony i zamieszkał w Jugowej. W 1960 roku po ukończeniu Szkoły Zawodowej rozpoczął pracę w ówczesnej Fabryce Narzędzi Rolniczych w Jaworze jako tokarz. W latach 1962-1965 odbył zasadniczą służbę wojskową w jednostkach pływających Marynarki Wojennej w Gdańsku i w Kołobrzegu. W 1965 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel zawodu w Przyzakładowej Szkole Zawodowej przy Zakładach Kuzienniczych w Jaworze. W tym okresie uzupełnił też swoje wykształcenie. W 1968 roku wstąpił w związek małżeński z mieszkanką Jugowej, Czesławą Nogą. W 1983 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel techniki w ówczesnej Szkole Zbiorczej w Roztoce. W 1990 roku zakończył pracę zawodową i przeszedł na emeryturę. W tym okresie rozwinął duże gospodarstwo rolne.

 Przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego Gminy Dobromierz, jako wiceprzewodniczący Rady i zastępca wójta. Przez ponad 30 lat pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Parafialnej przy Parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu, organizując m.in. doniosłą uroczystość z okazji 700-lecia Jugowej. W swojej pracy społecznej uczestniczył w takich wydarzenia jak: wypromowanie księdza Jana Gargasewicza w ogólnopolskim konkursie „Proboszcz Roku”, przewodniczenie komitetowi nadania Szkole Podstawowej w Roztoce imienia Henryka Sienkiewicza i fundacji sztandaru, opracowanie monografii szkoły w Roztoce i książki pt. „Gmina Dobromierz”.

Pan Wiesław Kasprzyk otrzymał również odznaczenia państwowe, jednak jak stwierdził, to tytuł Honorowego Obywatela nadany przez Radę Gminy Dobromierz jest dla niego najcenniejszy.

foto - UG Dobromierz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)