Warsztaty digitalizacji dla KGW Imbramowice i MOW Mrowiny

wtorek, 8.11.2022 08:14 189 0

Kolejne warsztaty ucyfrowienia fotografii i innych archiwaliów różnymi metodami odbędą się w listopadzie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Imbramowic i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Mrowin.

Fundacja Inicjatywa B zaprasza na warsztaty digitalizacji dedykowane dla Koła Gospodyń Wiejskich z Imbramowic oraz podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Mrowin. Celem tematycznych spotkań jest rozwinięcie umiejętności młodzieży, osób dorosłych i seniorów związanych z technikami ucyfrowienia archiwaliów oraz poprawa kompetencji dot. utrwalania dziedzictwa KGW / MOW oraz historii wspomnianych wyżej wsi.

 Program warsztatów digitalizacji składać się będzie z autorskiego bloku teoretyczno-praktycznego, w ramach którego Fundacja Inicjatywa B przybliży tajniki i zagadnienia dot.: ucyfrowienia fotografii i dokumentów, użycia różnych skanerów i aplikacji w praktyce oraz tworzenia formatów archiwalnych i prezentacyjnych na potrzeby działalności KGW Imbramowice i MOW Mrowiny.

- Zapowiadane warsztaty to kontynuacje działań podejmowanych wcześniej przez Fundację Inicjatywa B w ramach projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”. Po cyklu zajęć, z których skorzystali młodzież i seniorzy z Żarowa, przyszła pora na realizację naszego programu na wsiach z terenu 58-130, dodaje Tomasz Nycz; prezes Zarządu Fundacji Inicjatywa B.

 Podczas zajęć zostaną zdigitalizowane zdjęcia z rodzinnych albumów, klisze fotograficzne, archiwalia i dokumenty oraz elementy kronik pochodzących ze zbiorów KGW, MOW oraz zainteresowanych wydarzeniem mieszkańców Imbramowic oraz Mrowin.

- Mamy nadzieję, że uda się pozyskać nowe archiwalia, które w sposób cyfrowy zaczną funkcjonować na stronach KGW / MOW, ale także w zbiorach Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej, które w przestrzeni internetowej buduje świadomość mieszkańców gminy Żarów o ich przeszłości, zaznacza Tomasz Nycz.

Bezpłatne warsztaty odbędą się w dniach: 12 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej (Imbramowice, ul. Żarowska 34) oraz 19 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Mrowiny, ul. Szkolna 6). Na warsztaty obowiązują zapisy. O uczestnictwie osób spoza KGW / MOW w formie słuchaczy decyduje organizator.

Warsztaty z digitalizacji zostały sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)