komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

środa, 23 stycznia 2019

Ildefonsa, Rajmunda

W SP 6 doradztwo rozwija się prężnie…od projektu do sieci doradców i dolnośląskiej konferencji

środa, 13.6.2018 09:46 , komentarze: 0 , odsłony: 1418
kategorie artykułu:

Doradztwo zawodowe w świdnickiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego staje się jednym z modelowych rozwiązań pracy szkolnego doradcy zawodowego. Mnogość działań oraz ich różnorodność potęguje pozytywne emocje nie tylko wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, zaprzyjaźnionych szkół i firm, ale również wśród wielu doradców i specjalistów współpracujących z  placówką.

Przygoda z doradztwem zawodowym w naszej placówce - jeszcze wówczas Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich rozpoczęła się w momencie realizacji pierwszego ważnego projektu „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym” 1 czerwca 2014 w którym nasi uczniowie i rodzice standaryzowali nowoczesne narzędzia publikowane przez Fundację dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej pt. „Kalejdoskop kariery”. Projekt obejmował wszechstronne wzmocnienie, rozbudzenie i przede wszystkim motywację do pracy nad własnymi umiejętnościami, predyspozycjami i cechami osobowymi w celu świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej. 30 czerwca 2015 roku podczas podsumowania projektu powstał wspólny pomysł z dyrektorem Tomaszem Całką, aby kontynuować wspólne interdyscyplinarne i międzyszkolne działania w ramach sieci doradców.

Tak właśnie powstała Sieć doradców zawodowych Ziemi Świdnickiej, którą oficjalnie na I Forum Doradców 23 października 2015r. zainicjowano podpisaniem listu intencyjnego z Fundacją dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa w obecności władz miasta oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych ze Świdnicy. Celami naszej sieci są przede wszystkim:

 • wymiana wiedzy, doświadczenia zawodowego - „dobrych praktyk” pomiędzy uczestnikami forum,

 • propagowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

 • wypracowanie siatki wsparcia dla doradców z regionu Dolnego Śląska,

 • wypracowanie multimedialnej bazy narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego,

 • szkolenia z zakresu obsługi IT – pakietów programów niezbędnych w pracy osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym,

 • współpraca z PUP, JST, ORE, KOWEZiU, MEN, KO, Stowarzyszeniem Doradców Zawodowych, pracodawcami, rodzicami oraz uczelniami wyższymi,

 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Początkowo nasza sieć ograniczała się do współpracy z partnerami z naszego miasta, po trzech latach jej istnienia współpracujemy już z doradcami i specjalistami z obszaru przedsiębiorczości, coachingu z całego Dolnego Śląska. Nasza placówka została nazwana przez uczestników naszej sieci jako rozpoznawalny punkt spotkań doradców, gdzie realizowana jest najważniejsza edukacyjna wartość dodana. Sieć doradców współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi m.in. zakładami pracy, Urzędem Miasta, PUP Świdnica, SIPH Świdnica, szkołami ponadgimnazjalnymi. Współpraca polega przede wszystkim na:

 • prowadzeniu przez specjalistów pracujących w instytucjach zewnętrznych warsztatów i prelekcji dla uczestników sieci a także naszych uczniów i rodziców, współorganizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery a także Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych dla uczniów i mieszkańców naszego miasta,

 • wspólnym badaniu/obserwowaniu rynku edukacyjnego i pracy - pozyskiwanie danych statystycznych, wymianie doświadczeń, szkoleniach z rynku pracy i współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi - wycieczki zawodoznawcza dla uczniów,

 • warsztatach akademickich dla naszych uczniów dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu a także Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, również warsztatów dla naszych doradców w sieci prowadzonych przez ekspertów z akademickich biur karier,

 • pozyskiwaniu nowoczesnych narzędzi do pracy dzięki współpracy z firmą PROGRA a także najnowszych trendów edukacyjnych dzięki systematycznej współpracy z firmą Akademia Webinaru.

Dzięki prężnie działającej sieci oraz intensyfikacji podejmowania współpracy z różnymi osobami nasza sieć bezpłatnie przeszkoliła już ponad 150 nauczycieli, pedagogów i psychologów a także doradców zawodowych realizujących przede wszystkim działania szkolnego doradztwa zawodowego. Nasza sieć w trzyletnim okresie swojego istnienia zorganizowała XIV spotkań w tym dolnośląską konferencję „Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym”. Tematyka szkoleń dla doradców była podyktowana przede wszystkim aktualnymi potrzebami uczestników spotkań, zrealizowaliśmy m.in. następujące spotkania tematyczne:

 • Przedsiębiorczy doradca, czyli rozwój-sukces-edukacja,

 • Kariera edukacyjno-zawodowa uczniów SPE a współczesny doradca zawodowy,

 • Aktywne metody w pracy z grupą w doradztwie zawodowym,

 • HRowe doradzanie i poradnictwo w szkole,

 • Kiedy uczeń szykuje się do podjęcia pracy… czyli jak z tą pracą i prawem pracy?

 • Narzędzia w doradztwie zawodowym, te znane i mniej znane…

 • Multimedialne narzędzia w pracy doradcy zawodowego

 • i inne.

Nasze działania zostały również zauważone i wyróżnione poprzez zaproszenie naszego doradcy zawodowego na konferencję organizowaną przez DODN we Wrocławiu pt. „Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania”, gdzie prezentowaliśmy naszą dwuletnią działalność podczas panelu „Przykłady dobrych praktyk w działalności szkolnego doradcy zawodowego” oraz podczas drugiego spotkania we Wrocławiu prowadząc szkolenia dla doradców zawodowych z całego Dolnego Śląska pt. „Multimedialne nadziędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego”. W Świdnicy natomiast doświadczenia naszej szkoły zostały wykorzystane podczas organizowania i planowania projektu Urzędu Miasta Świdnica „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, gdzie w pierwszym roku istnienia programu nasz doradca prowadził zajęcia edukacyjne z obszaru doradztwa zawodowego i coachingu we wszystkich placówkach partnerskich UM.

Kulminacyjny okres to przede wszystkim rok 2018, trzeci rok działania naszej sieci i organizacja 22 marca 2018r. dolnośląskiej konferencji „Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym” na którą zostało zaproszonych 14 wybitnych trenerów od lat współpracujących z naszą siecią. Podczas konferencji wystąpiła m.in. dr Joanna Minta, pracownik DSW Wrocław, Wioletta Klimczak, pracownik DSW Wrocław, Katarzyna Druczak, ekspert ORE, doradca zawodowy ZS nr 5 w Wałbrzychu, Małgorzata Reichel, doradca zawodowy, konsultant DODN Wrocław, Beata Kras, trener biznesu i rozwoju osobistego, Grupa KRAS, Joanna Brosiło, starszy specjalista ds. oprogramowania Platforma Edukacyjna Wrocław, Violetta Kasiborska, doradca zawodowy, trener biznesu, Małgorzata Dziura-Sztejnberg, trener aktywności osób ON, „Job-Consutling”, prezes zarządu Fundacji „Bliżej Siebie”, Karolina Głuszek, pedagog, coach, inż. Agnieszka Jaroszewska, doradca, coach – ekspert wielokulturowości, a także Marcin Kuc, doradca zawodowy SP6 Świdnica

Konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy prawie 100 uczestnikami, czasem spędzonym w twórczej, kreatywnej i przede wszystkim praktycznej atmosferze, nawiązaniem nowych znajomości, wzmocnieniem już posiadanych kontaktów ale przede wszystkim znakiem dla naszej sieci, że takie działania na taką skalę są bardzo potrzebne.

- Szkolenia w ramach tzw. forum doradztwa zawodowego ziemi świdnickiej odbywają się w naszej szkole od trzech lat. 23 października 2015 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy ówczesnym Gimnazjum nr 4 oraz Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego o wspólnej inicjatywie powołania forum doradztwa, które miało tworzyć sieć doradców zawodowych ziemi świdnickiej – tłumaczy wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Tomasz Całka.

- Doradztwo zawodowe i orientacja zawodowa są w tej chwili bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o zmieniającą się gospodarkę. Szybkość tych zmian powoduje, że musimy przygotować młodzież do podejmowania elastycznych i zgodnych z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – mówi dyrektor szkoły Violetta Skibicka.

Jest to dla naszej placówki chyba najlepsze podsumowanie naszych starań i wielomiesięcznych przygotowań do konferencji a także znak, że nasze spotkania w ramach sieci doradców zawodowych, wymiana doświadczeń i praktycznych narzędzi, form i metod pracy stanowi podstawę działań współczesnego doradcy zawodowego. Moim zdaniem jest to najlepsza forma współpracy pomiędzy nami doradcami zawodowymi, możliwość wielokierunkowego spojrzenia na naszą pracę i możliwość wykorzystania niekończących się narzędzi, metod itd. w pracy z uczniami, rodzicami a także klientami dorosłymi.

Sieć doradców zawodowych w SP6 Świdnica będzie kontynuowana, w planach mamy II już konferencję dolnośląską i kolejne szkolenia w ramach sieci. Bardzo ważnym punktem na przyszły rok jest założenie w naszej szkole Centrum Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego CPDZ w którym wszyscy uczniowie i rodzice będą mogli skorzystać z usług szkolnego doradcy zawodowego oraz z warsztatów z coachem i tutorem. Są to plany, czasami nawet i marzenia, ale przecież warto je mieć.

Oczywiście wszystkie powyższe działania były i mam nadzieję będą możliwe dzięki przede wszystkim zaangażowaniu wszystkich trenerów i uczestników sieci, przychylności dyrektora byłego Gimnazjum nr 4 Tomasza Całki a w chwili dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Violetty Skibickiej, przychylności zatrudnienia przez UM Świdnica doradców zawodowych w szkołach na ½ etatu.

 

 

Wasze komentarze


dzisiaj, 3 min temu
wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
wtorek, 22.1.2019 11:57
wtorek, 22.1.2019 11:56
wtorek, 22.1.2019 11:55
wtorek, 22.1.2019 11:39
wtorek, 22.1.2019 09:25
poniedziałek, 21.1.2019 15:35
1
poniedziałek, 21.1.2019 15:07
poniedziałek, 21.1.2019 10:03
poniedziałek, 21.1.2019 09:53
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz