Umowa podpisana, rusza przebudowa dróg osiedlowych po dawnym PGR

wtorek, 12.10.2021 11:05 987

Rozpoczynamy przebudowę dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR w Szczepanowie. Gmina Marcinowice otrzymała na ten cel wsparcie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w wysokości 397 190,07 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Zakres prac obejmuje odnowienie korpusu drogowego, wykonanie odwodnienia, podbudowy, oznakowania pionowego oraz położenie asfaltu.

Prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Całkowity koszt zadania wynosi 588 555,77 zł.