Trwają zapisy do Żłobka Gminnego w Pszennie [SZCZEGÓŁY]

czwartek, 9.3.2023 14:38 392 0

Do 31 marca 2023 r. trwają zapisy na wolne miejsca do Żłobka Gminnego w Pszennie na rok szkolny 2023/2024. Zapisy dotyczą dzieci z rocznika – 2022/ 1 rok, 2021, 2020. Wszystkie informacje na temat zapisów i rekrutacji widnieją na stronie internetowej Żłobka www.zlobekpszenno.szkolnastrona.pl w zakładce „zapisy i rekrutacja”.

Wniosek o zapisanie dziecka do Żłobka Gminnego w Pszennie na rok szkolny 2023/2024 można pobierać ze strony internetowej Żłobka i/lub pobrać w kancelarii Żłobka w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

HARMONOGRAM I PRZEBIEG REKRUTACJI PODSTAWOWEJ
1. Określa się termin rekrutacji dzieci do żłobka od dnia 1 marzec 2023 do 31 marca 2023
2. W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający będzie odbywał się w okresie od września 2023,
3. Dzieci przyjmowane będą regularnie w zależności od posiadania wolnych miejsc w żłobku.
4. Wypełnione karty zgłoszenia do żłobka można składać sekretariacie Gminnego Żłobka w Pszennie, w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
5. Proces naboru zostanie zakończony sporządzeniem protokołu zawierającego listę dzieci przyjętych do żłobka, listę rezerwową oraz listę dzieci nieprzyjętych.
6. Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka umieszczona zostanie na drzwiach wejściowych Żłobka Gminnego w Pszennie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji.
7. Podstawą wszczęcia rekrutacji uzupełniającej będzie wykaz wolnych miejsc pozostałych po pierwszej rekrutacji.

Gm. Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)