Trwa rekrutacja do konkursu „Zalogowani”

piątek, 10.9.2021 11:57 211 0

Do 15 września świdniccy ósmoklasiści mogą zgłaszać swój udział w szóstej edycji konkursu „Zalogowani”. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Do wygrania, jak co roku, są nagrody pieniężne i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Aby dokonać zgłoszenia, należy:

1)wypełnić oraz wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/TuRxCAzHJmutURjz7

2) wydrukować wypełniony formularz, podpisać go i dać do podpisu rodzicowi/opiekunowi prawnemu

3) przekazać wydrukowany i podpisany formularz nauczycielowi koordynującemu konkurs w szkole do 14 września br.

4) dopilnować, by nauczyciel dostarczył wypełniony formularz do pokoju 201 Urzędu Miejskiego w Świdnicy do 15 września br.

Do „Zalogowanych” zakwalifikuje się maksymalnie 220 osób (po 20 z każdej szkoły), które jako pierwsze prawidłowo zrealizują wszystkie powyższe punkty. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do konkursu, zostaną o tym poinformowani 16 września br.

W piątek, 17 września o godz. 10:00 odbędzie się inauguracja programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, w ramach którego realizowany jest konkurs „Zalogowani”. Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami-koordynatorami zostaną zaproszeni do auli widowiskowej przy I LO w Świdnicy. Gościem specjalnym spotkania będą członkowie United Nations Association Poland (UNAP) - Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce.

Głównym celem programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” jest z jednej strony dostarczanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które ułatwią młodym ludziom realizację planów edukacyjnych i zawodowych oraz funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, a z drugiej – zapewnianie lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom kadry wykształconej zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Organizatorem programu jest Gmina Miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Starostwem Powiatowym w Świdnicy. Partnerami programu są lokalni przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronach: www.zostancieznami.pl, www.facebook.com/zostancieznami oraz pod numerem telefonu: 74 856 29 77.

Magdalena Dzwonkowska

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)