Świebodzice w Dolnośląskim Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego

czwartek, 15.7.2021 09:12 335 0

Przypominamy mieszkańcom gminy Świebodzice o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych wykrywających raka jelita grubego.

Program finansowany jest przez samorząd województwa dolnośląskiego. Inicjatorem programu jest wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Program realizowany jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Program profilaktyki raka jelita grubego oparty jest na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego i uzupełniają w tym zakresie badania przesiewowe-kolonoskopię. Pacjent wraz z pozytywnym wynikiem testu otrzymuje informacje, gdzie może wykonać badanie kolonoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków najbliższych miejscu jego zamieszkania. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną zmiany nowotworowe, pacjent trafia na ścieżkę kompleksowej opieki onkologicznej.

Program skierowany jest do następujących grup wiekowych:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach ul. Aleje Lipowe 15 w każdy poniedziałek, środę i piątek. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania testu można uzyskać pod numerem telefonu 699 712 639.
Po wypełnieniu ankiety uczestnictwa zostanie Państwu wydany bezpłatny zestaw testowy do samodzielnego wykonania w domu. Test należy złożyć w ośrodku, z którego został pobrany. Wyniki będą do odbioru w placówce po 14 dniach. Możliwe jest wydanie wyniku osobie upoważnionej przez uczestnika (upoważnienie pisemne).

Dodaj komentarz

Komentarze (0)