Świdnicka kampania przeciwdziałania przemocy w rodzinie

środa, 18.11.2020 11:38 830 0

Jak wynika z badań społecznych, w czasie pandemii problem przemocy domowej w dobie kwarantanny i izolacji przybiera na sile. Szczególnie narażone na przemoc są kobiety i dzieci, dlatego też Świdnica aktywnie włącza się w różne działania edukacyjne i profilaktyczne w tej dziedzinie.

25 listopada został uznany  Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, zaś 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Od kilku lat na całym świecie prowadzona jest Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć. Tak wyznaczone dni  mają na celu podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną. Uczestnicząc w tej kampanii miasto Świdnica również chce zwrócić uwagę na istotny problem społeczny, jakim jest przemoc  w rodzinie, przemoc wobec kobiet.

Wstępem do obchodów było przeprowadzenie w październiku szkolenia dla nauczycieli w ramach warsztatu „Przyjaciele Zippiego”. Następnie program był realizowany w szkołach i przedszkolach wśród dzieci w wieku 6 i 7 lat. „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela lub wychowawcę. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. 

Od 25 listopada na przystankach autobusowych będzie można oglądać plakaty z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie oraz podziwiać iluminację świetlną w Rynku poświęconą kampanii. Niestety, z uwagi na sytuację epidemiczną, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród kobiet warsztaty z samoobrony zostaną przełożone na późniejszy okres. Pod dużym znakiem zapytania stoi uliczna akcja pn. „Biała wstążka” mająca na celu edukację i zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)