Świdnica wysoko w rankingu „Wspólnoty”

wtorek, 9.8.2022 10:58 297 0

Świdnica z roku na rok umacnia swoją pozycję w rankingu „Najbogatsze samorządy”, który od kilkunastu lat publikuje pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Wśród miast powiatowych Świdnica uplasowała się na wysokim 49. miejscu odnotowując wzrost o 18 pozycji z miejsca 67 za rok 2020.

- Miejsce w rankingu z roku na rok jest coraz wyższe i cieszy mnie to bardzo, jednak obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce nie nastraja optymizmem na przyszłość. Mechanizmy finansowe zawarte w programie Polski Ład mogą zrujnować finanse zarówno Świdnicy, jak i innych samorządów, przede wszystkim z powodu zmian w PIT, które dramatycznie obniżą wpływy budżetowe. Pieniędzy w budżecie nie jest nigdy wystarczająco dużo, inwestycji do zrealizowania nie brakuje, a państwo wciąż zleca samorządom zadania bez zapewnienia odpowiedniego finansowania – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

 

Raport, tak jak w poprzednich latach, przygotowali ci sami specjaliści w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Paweł Swianiewicz jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Julita Łukomska to adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pod uwagę brane były m.in. dochody własne, które wpływają w ciągu roku do budżetów. Składają się na nie m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku dochodowego od osób prawnych. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu.

W rankingu miast powiatowych liderem pozostały Polkowice (niezmiennie od 2010 roku). Wśród miast powiatowych województwa dolnośląskiego Świdnicę wyprzedziły także Głogów, Środa Śląska, Bolesławiec i Lubin.

- Mimo rządowej narracji o świetnych wynikach samorządowych budżetów przyszłość rysuje się mgliście. Weszły w życie kolejne negatywne dla finansów JST zmiany w systemie podatkowym, inflacja się rozpędza, rośnie niepewność absorpcji środków unijnych, niewykluczone jest pojawienie się kolejnych niekorzystnych dla gospodarki czynników zewnętrznych. Prezentujemy ranking zamożności samorządów 2019–2021 – wciąż jeszcze ze stabilnymi wynikami. Ale jak będzie za rok i w kolejnych latach? – czytamy w raporcie autorów rankingu.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)