Świdnica. Dotacje na podłączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

poniedziałek, 15.4.2024 12:05 165 0

Od 15 kwietnia br. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na podłączenie budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji to 80% wartości netto inwestycji, jednak nie więcej niż 7 500 zł.

Alokacja środków przeznaczonych na dotacje w roku 2024 wynosi 78 000 zł. O udzielenie dotacji celowej mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności/współwłasności lub ograniczonego prawa rzeczowego do budynku mieszkalnego;
  • wspólnoty mieszkaniowe, w przypadku budynków wielorodzinnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

będące właścicielami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Świdnica, które nie są przyłączone do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej ale istnieje taka techniczna oraz ekonomiczna możliwość.

Warunki udzielenia dotacji celowej, wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o udzielenie dotacji oraz katalog kosztów kwalifikowanych znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie udzielania dotacji celowej.

Nabór potrwa do 30 września 2024 r.

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pokój 317 i 318 oraz pod numerami telefonów: 74 856 28 80, 74 856 29 91, 74 856 29 92.

Regulamin i wzory wniosków: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128077,dotacje-na-podlaczenie-nieruchomosci-do-zbiorczej-sieci-kanalizacji-sanitarnej.html

UM Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)