Start XVIII Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie

poniedziałek, 12.3.2018 09:59 565 0

W tym roku odbędzie się 18-sta już edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, którego cele obejmują przede wszystkim: zapoznanie dzieci i młodzieży z zagrożeniami życia codziennego, kształtowanie zachowań minimalizujących lub chroniących przed negatywnym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, a także przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, prewencji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na trwającym 6 marca spotkaniu organizacyjnym z udziałem szkolnych koordynatorów i funkcjonariuszy Policji dokonano modyfikacji regulaminu turnieju, dostosowując jego zapisy do aktualnych potrzeb i możliwości.

METODY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

  1. Cykl spotkań tematycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych gminy Żarów z udziałem dzielnicowych z Komisariatu Policji w Żarowie, pielęgniarek szkolnych oraz psychologa/psychoterapeuty.

  2. Podejmowanie tematyki profilaktycznej, zainicjowanej w czasie spotkań tematycznych, przez nauczycieli w ramach godzin wychowawczych.

  3. Konkurs plastyczny o tematyce związanej z zagrożeniami życia codziennego w ramach Kalendarza Ucznia (koordynowany przez Panią Iwonę Nieradkę i Panią Małgorzatę Świtoń).

  4. Test wiedzy teoretycznej z zakresu zagadnień poruszanych podczas spotkań tematycznych (zagrożenia życia codziennego) oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem 8 - osobowej reprezentacji szkoły z klas IV-VII.

  5. Pokaz sprzętu pożarniczego oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji uczniów w związku z upozorowanym pożarem lub przeprowadzenie pogadanki profilaktycznej przez strażaka.
    Prezentacja występów profilaktycznych podczas finału (scenka, piosenka, film o tematyce profilaktycznej).

 

  

Dodaj komentarz

Komentarze (0)