Sprzedaż przez internet w 2023 – nowe dyrektywy unijne

wtorek, 22.11.2022 13:49 121

Polacy, a także obywatele innych krajów bardzo chętnie korzystają z możliwości, które dają zakupy internetowe. Przede wszystkim ich zaletą jest nieograniczony wybór i opcja finalizowania transakcji przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Zmiany wynikające z dyrektywy DAC 7

Zasady funkcjonowania sklepów online regulują przepisy, w tym dyrektywy unijne. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobligowane zostały do tego, aby do końca 2022 roku wdrożyć nowe regulacje. Jakie zatem zmiany nastąpią od 1. stycznia 2023 roku? 

Unia Europejska poprzez dyrektywę DAC 7 wprowadziła nowe przepisy, które na celu miały wywarcie wpływu na sprzedaż online. I choć dyrektywa ta weszła w życie 14. kwietnia 2021 roku, to wszystkie państwa członkowskie muszą wdrożyć je najpóźniej z dniem 1. stycznia 2023 roku. Przede wszystkim dyrektywa wprowadza nowe obowiązki związane z przekazywaniem informacji dotyczących rozliczeń podatkowych. Ma to na celu walkę z uchylaniem się przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe przed opodatkowaniem, bowiem operatorzy platform internetowych będą zobowiązani do zgłaszania dochodów, które są poprzez nią uzyskiwane. Na mocy dyrektywy poprawie ma też ulec współpraca między organami podatkowymi państw Unii Europejskiej. 

Założenia dyrektywy 2020/284

Coraz więcej przedsiębiorców z branży handlowej decyduje się na przeniesienie swojej działalności do internetu, gdzie dużą rolę odgrywa wtyczka WooCommerce płatności, która umożliwia proste finalizowanie transakcji. Dyrektywa 2020/284 natomiast pozwala gromadzić państwom członkowskim ewidencję związaną z e–płatnościami w sposób jednolity – za sprawą centralnego systemu elektronicznego. Dane te będą mogły być przetwarzane przez krajowe organy podatkowe. Ewidencjonowaniu będą podlegały również transakcje transgraniczne (za kwartalne okresy kalendarzowe). Przepisy tej dyrektywy mają zostać przyjęte przez państwa członkowskie do 31. grudnia 2023. 

Operatorzy platform, którzy nie spełnią obowiązku sprawozdawczego, muszą liczyć się z karą, która może wynosić od 100 tys. zł do 5 mln zł.