Spotkanie burmistrza z rodzicami w sprawie przedszkola "Koniczynka" w Świebodzicach

czwartek, 7.7.2022 14:52 886 0

W środę (6 lipca) odbyło się spotkanie rodziców dzieci wraz z Burmistrzem Miasta Pawłem Ozgą uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” w Świebodzicach ul. Osiedle Sudeckie 12.

Tematem rozmowy było przedstawienie rodzicom propozycji na  kontynuację edukacji przedszkolnej dzieci od 1 września 2022 r. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Alicja Pawlica Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Dyrektor Przedszkola nr 3 Beata Gil, jak również Dyrektor Koniczynki Katarzyna Tomańska oraz rodzice. Pani Katarzyna Tomańska  prowadzi przedszkole w lokalu będącym własnością Gminy Świebodzice, umowa zawarta była na okres 10 lat i obowiązywała do dnia 3 maja 2020 r.

Umowę najmu przedłużono jedynie do dnia 31 sierpnia 2020 r., gdyż przedszkole niepubliczne nie spełniało norm i wymogów związanych z bezpieczeństwem dzieci. Pani Katarzyna Tomańska miała pełną świadomość, że umowa najmu nie zostanie jej przedłużona, jednak, prowadziła dalej działalność, wiedząc, że Gmina w tym lokalu zamierza utworzyć placówkę publiczną, takie działanie było sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Pani Tomańska została poinformowana, aby podjęła działania zmierzające do przeniesienia od 1 września 2020 r. dzieci do innego obiektu, jednak   odmówiła  współpracy.

Z wypowiedzi rodziców uczestniczących w spotkaniu wprost wynikało,  że Pani Tomańska nie poinformowała ich o sytuacji lokalu i przejęciu go przez Gminę. Burmistrz Miasta Paweł Ozga w rozmowie z rodzicami podkreślił, że po przejęciu placówki dzieci zyskają bezpieczniejsze pomieszczenia, jak również  rodzice poniosą niższy koszt pobytu dziecka w przedszkolu. Ze względu na dobro dzieci ważne jest jak najszybsze przejęcie i wyremontowanie budynku. Wszyscy  rodzice otrzymali zapewnienie, że  każde dziecko z przedszkola Koniczynka znajdzie miejsce w nowo otwartej placówce. Burmistrz obiecał  dołożyć wszelkich starań, aby cała ta sytuacja przebiegła sprawnie i oczywiście bezstresowo dla dzieci.

UM Świebodzice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)