komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 4 sierpnia 2021

Dominika, Protazego

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

czwartek, 24.6.2021 09:23 , komentarze: 0 , odsłony: 136
kategorie artykułu:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 25 czerwca (piątek), o godz. 12.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego dlatego zachęcamy do oglądania obrad w trybie on-line.

Porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXV sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2020 rok:
    a) debata w sprawie przedłożonego raportu;
    b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok  i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
    a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2020 rok,
    b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2020 rok,
    c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,
    d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
    e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2020 wraz z opinią Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok,
    f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
    g) podjęcie uchwał:
         - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
         - w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2020.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
     a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
     b) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
     c) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
     d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
     e) w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
     f) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów;
     g) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Jaworzyna Śląska;
     h) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy;
      i) w sprawie przekazania wniosku o zakazie stosowania herbicydu GLIFOSAT i innych środków trujących;
      j) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……………..na Starostę Świdnickiego.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

Wasze komentarze

wtorek, 3.8.2021 12:42
wtorek, 3.8.2021 08:22
poniedziałek, 2.8.2021 13:36
piątek, 30.7.2021 09:36
1
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Mati Autogaz
Mati Autogaz