komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

czwartek, 4 marca 2021

Lucji, Kazimierza

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

wtorek, 23.2.2021 09:12 , komentarze: 0 , odsłony: 167
kategorie artykułu:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania on-line najbliższej Sesji Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 24 lutego, o godz. 16.00.

Sesja transmitowana będzie na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego www.powiat.swidnica.pl 

Porządek obrad wygląda następująco:
1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
8. Sprawozdanie z prac zespołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie organizacyjno-finansowym Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w latach 2018-2019 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
   b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
   c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz;
   d) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na lata 2020-2022;
   e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
   f) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w  ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
   g) w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Świdnicy dotyczącego propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027;
   h) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomowcy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz;
   i) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;
   j) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuki;
   k) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 4 godz temu
dzisiaj, 7 godz temu
środa, 3.3.2021 14:21
środa, 3.3.2021 13:43
poniedziałek, 1.3.2021 09:47
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec