Sesja Rady Miejskiej i Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Żarowie

poniedziałek, 11.10.2021 10:24 123 0

Na czwartek, 14 października zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie.

Radni podejmować będą projekty uchwał dotyczące m.in. uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych funkcjonujących na terenie gminy Żarów oraz utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się o godz. 14.00 w sali widowiskowo-sportowej, przy ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

XXXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 14 października 2021 roku, o godz. 14:00,

w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.

I. Otwarcie XXXIV sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Żarów przez Gminę Świebodzice,

3) uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Żarów,

4) utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie oraz nadania jej statutu,

5) nadania nazwy skwerowi w mieście Żarów.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

V. Sprawy różne.

VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 2 września 2021r.

VII. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

We wtorek, 12 października odbędą się posiedzenia trzech komisji:

- Komisji ds. Oświaty i Pomocy Społecznej (godz. 8.00) w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie

- Komisji ds. Sportu i Kultury (8.30) w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie

- Komisji ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego (godz. 14.00) w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie przy ul. A. Krajowej 60a

W czwartek, 14 października o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie przy ul. A. Krajowej 60a. W piątek, 15 października o godz. 10.00 obradować będzie Komisja ds. Rolnictwa w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie przy ul. A. Krajowej 60a.

Źródło: um.zarow.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)