Sesja Rady Miejskiej i posiedzenie komisji

piątek, 5.1.2018 12:26 671 0

Na czwartek, 11 stycznia zaplanowana została pierwsza w 2018 roku sesja Rady Miejskiej w Żarowie. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.


PORZĄDEK OBRAD
XLVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 11 stycznia 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie XLVII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2018 rok.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przejście do budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie, celem omówienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

 7. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

W dniu 9.01.2018r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki w sali narad UM w Żarowie.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)