komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 15 sierpnia 2020

Napoleona, Stelii

Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 27.7.2020 11:30 , komentarze: 0 , odsłony: 174
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XXVII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 30.07.2020 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

  1.       Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2.       Wnioski do porządku obrad.
  3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXVI sesji.
  4.       Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5.       Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

2) w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów;

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2020 r.;

6) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”;

7)  w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2019;

8)  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntów stanowiących własność Gminy Świdnica z przeznaczeniem na realizację parkingu dla rowerów oraz samoobsługowych stacji napraw rowerów;

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Górnej, stanowiącej działkę nr 170/14;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Lutomi Górnej, stanowiącej działkę nr 432/2;

11)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Lutomi Górnej, stanowiącej działkę nr 432/3;

12)  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Świdnica.

  1.         Zapytania i interpelacje.
  2.          Wolne wnioski i informacje.
  3.    Zamknięcie XXVII Sesji Rady Gminy Świdnica.
 

Wasze komentarze

wczoraj, 17 godz temu
czwartek, 13.8.2020 09:54
wtorek, 11.8.2020 11:37
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica