komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 22 stycznia 2020

Anastazego, Wincentego

Sesja Rady Gmina Świdnica

piątek, 13.12.2019 10:53 , komentarze: 0 , odsłony: 214
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XVII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 19.12.2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

  1.  Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2.  Wnioski do porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z XVI Sesji
  4.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

c) głosowanie.

4) Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2020:

a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej;

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej;

c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok;

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów;

f) głosowanie.

5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

6) w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

7) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”;

8) w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za ich kształcenie;

9) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020;

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Makowice i Opoczka, gmina Świdnica;

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów, gmina Świdnica.

  1.  Zapytania i interpelacje.
  2.  Wolne wnioski i informacje:
  3.  Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica.
 

Wasze komentarze

wczoraj, 13 godz temu
poniedziałek, 20.1.2020 14:55
poniedziałek, 20.1.2020 09:06
poniedziałek, 20.1.2020 08:24
niedziela, 19.1.2020 12:10
piątek, 17.1.2020 12:35
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Pośrednictwo EUCO
Pośrednictwo EUCO
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
SKUP AUT
SKUP AUT
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia