Są pieniądze na remonty budynków

środa, 7.3.2018 11:00 972 0

Kolejne budynki wspólnot mieszkaniowych i komunalne doczekają się kompleksowych remontów. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, która rozdziela środki unijne pozytywnie oceniła wniosek gminy Żarów dotyczący rewitalizacji budynków mieszkalnych. Dzięki temu gmina Żarów otrzyma ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania na realizację projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 3.042.796,86 złotych. Pozostała część kwoty zostanie dołożona z budżetu gminy Żarów i środków własnych wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowanie w wysokości 1.573.354,76 złotych zostało przyznane na rewitalizację 27 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz dwóch budynków komunalnych przy ul. Mickiewicza 21 oraz Sikorskiego 2 w Żarowie. Zakres realizowanych prac jest bardzo duży i dotyczyć będzie remontów elewacji, dachów, klatek schodowych, wymiany instalacji gazowych, wodnych i elektrycznych. To tylko kilka z przykładowych inwestycji, które będą przeprowadzane w żarowskich kamienicach. - Na 114 wniosków, które uzyskały dofinansowanie na realizację  rewitalizacji budynków mieszkalnych, nasz projekt został oceniony wysoko i znalazł się na 5 miejscu. To kolejny wniosek, który uzyskał unijne dofinansowanie na tak ważne zadanie. Budynki mieszkalne w Żarowie doczekają się gruntownych remontów i przestaną straszyć swoim wyglądem. Wszystkie zadania, a jest ich bardzo dużo, będą realizowane na przełomie 2018 i 2019 roku. Ogłosiliśmy już przetarg na rewitalizację budynków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 16 i 12A, 12B i 12C – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Komisja weryfikująca wnioski ubiegające się o dofinansowanie pracowała bardzo długo. Oficjalna decyzja o przyznaniu środków finansowych na to zadanie ogłoszona została dopiero niedawno. - Cieszymy się, że udało się pozyskać kolejne pieniądze dla naszego miasta. Trudna i czasochłonna praca nad przygotowaniem potrzebnej i niezbędnej dokumentacji została doceniona. Podziękowania należą się także naszym mieszkańcom, którzy także wspomagali nas i wskazywali na zadania, które są najpilniejsze – przyznaje Anita Juralewicz z Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Program rewitalizacji budynków mieszkalnych to już kolejny projekt, na który gmina Żarów otrzymała dofinansowanie. W 2013 roku, dzięki projektowi rewitalizacji szesnaście wspólnot mieszkaniowych oraz jeden budynek gminny zostały kompleksowo wyremontowane. Niebawem kolejne budynki zmienią swój wygląd i staną się wizytówką miasta.

Dobrą wiadomość przekazali zarządcom wspólnot mieszkaniowych burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca Grzegorz Osiecki.

Dofinansowaniem objęte zostały wspólnoty mieszkaniowe:

1.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 12 A,B,C w Żarowie
2.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 16 w Żarowie
3.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 18-20 w Żarowie
4.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 21 w Żarowie
5.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 25 w Żarowie
6.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie
7.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 28-30 w Żarowie
8.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie
9.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 39 w Żarowie
10.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 40 A w Żarowie
11.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 45 w Żarowie
12.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 50 w Żarowie
13.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 65 A,B,C w Żarowie
14.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie
15. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 3 w Żarowie
16.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5 w Żarowie
17.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 10 w Żarowie
18.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 11 w Żarowie
19.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 12 w Żarowie
20.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 23 w Żarowie
21.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Piastowskiej 2 w Żarowie
22.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Piastowskiej 4 w Żarowie
23.Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Wolności 1 w Żarowie
24.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego 5-7 w Żarowie
25.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej 3 w Żarowie
26.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie
27.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 7-15 w Żarowie

28. Budynki komunalne przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)