Są chętni do przebudowy ulicy Sikorskiego

piątek, 23.7.2021 12:06 1012 1

Dwie oferty wpłynęły w związku z ogłoszonym przez miasto Świdnica przetargiem na przebudowę ulicy Sikorskiego. Remont obejmie odcinek od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. Langiewicza, wraz z budową sięgacza do budynków mieszkalnych nr 42 A-D. Planowany termin zakończenia prac to połowa czerwca przyszłego roku. Najniższa oferta opiewa na kwotę 2 986 565,20 złotych. Na realizację inwestycji zarezerwowano 3 800 000 zł.

Oferty zostały złożone przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na kwotę 2.986.565,20 zł oraz firmę HYPMAR Hypta Mariusz -  3 993 810 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie m. in. przebudowa jezdni, chodników i budowa dróg rowerowych oraz przebudowa oświetlenia ulicznego.

Teraz rozpocznie się analiza złożonych dokumentów. Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić do 21 sierpnia br.

Ulica Sikorskiego jest jedną z ważniejszych arterii Świdnicy. Natężenie ruchu jest tam bardzo duże. Dodatkowo na terenach przyległych powstają nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowuje się strefa przemysłowa przy ul. Pogodnej. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 Świdnica otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 877 193 zł na remont ostatniego, mocno zdewastowanego fragmentu tej drogi.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

R1234 piątek, 23.07.2021 18:57
Ale ceny rozjechane prawe 1 mln a jak prawda ile...