Ruszyły prace projektowe przy budowie kanalizacji w Kłaczynie

piątek, 9.2.2024 06:00 319 0

Z uwagi na potwierdzony przez mieszkańców Kłaczyny akces w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, w styczniu br. gmina Dobromierz podpisała umowę na sporządzenie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w Kłaczynie. Prace projektowe potrwają około 8 miesięcy.

Gmina Dobromierz przez ostatnie lata systematycznie buduje i rozwija sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków. W latach 2017 - 2021 wybudowano kanalizację w Aglomeracji Gniewków z oczyszczalnią ścieków w Czernicy. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czernica, Gniewków, Dzierzków, Borów, Roztoka i Jugowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Czernicy zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Utworzenie aglomeracji i możliwości dofinansowania jej budowy wiązały się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. W wytycznych do tworzenia aglomeracji zapisano, że: w granicach aglomeracji powinny znaleźć się wszystkie obszary, na których wykonanie sieci kanalizacyjnej jest uzasadnione finansowo i technicznie, a wskaźnik długości sieci nie jest mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Tego warunku nie spełniała miejscowość Kłaczyna. Stąd też jakakolwiek próba włączenia Kłaczyny do projektu unijnego skończyłaby się negatywną oceną całego projektu i brakiem dofinansowania, czyli sieć kanalizacji sanitarnej nie zostałaby wybudowana dla blisko 3-tysięcznej społeczności Czernicy, Gniewkowa, Dzierzkowa, Borowa, Roztoki i Jugowej.

Przez ostatnie lata mieszkańcy Kłaczyny mieli możliwość i korzystali z dotacji udzielanej przez gminę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wyniki ubiegłorocznej ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców jednoznacznie potwierdziły, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest główną inwestycją oczekiwaną przez społeczność Kłaczyny, stąd by osiągnąć gotowość do ubiegania się o dofinansowanie do realizacji tego zadania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Gmina Dobromierz zleciła opracowania projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w Kłaczynie. Zatem najbliższe miesiące będą skoncentrowane na pracach projektowych i uzgodnieniach przebiegu sieci kanalizacyjnej.

Przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna jednoznacznie wskazuje, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie grawitacyjne odprowadzanie ścieków sanitarnych z Kłaczyny do Roztoki, dalej istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Czernicy. Szacunkowa długość kanalizacji wyniesie 8 km, natomiast maksymalna dobowa ilość ścieków powstających w Kłaczynie 64,80 m3.

komunikat gminy Dobromierz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)