Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika w Pszennie

środa, 13.7.2022 13:45 355 0

Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika w Pszennie znajdującego się przy drodze powiatowej nr 2941 D.

Długość budowanego chodnika to 400 m. Zakres prac obejmie:

  • Mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie
  • Wykonanie odwodnienia
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa
  • Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
  • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej
  • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej

Koszt zadania to prawie 472 tys. zł. Prace mają potrwać do połowy października.

W kosztach partycypować będzie Gmina Świdnica, która w tym roku, na mocy porozumienia z Powiatem Świdnickim, przekaże na remont chodników na terenie gminy kwotę 450 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Dodaj komentarz

Komentarze (0)