Rozstrzygnięcie konkursu dla rolników „Nie daj się kleszczom”

poniedziałek, 20.6.2022 11:53 313 0

W czerwcu bieżącego roku w Placówce Terenowej KRUS w Świdnicy wręczono nagrody laureatom konkursu pod hasłem „Rolniku nie daj się kleszczom. Biorący w nim udział rolnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, a w szczególności wiedzą o zapobieganiu chorobom zawodowym rolników.

 Dwóch najlepszych rolników otrzymało nagrody zwiększające bezpieczeństwo pracy, których fundatorem był Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu oraz broszury promujące bezpieczną pracę i naklejki ostrzegawcze. Zwycięzca konkursu Pan Zbigniew Łysoń z Pieszyc otrzymał szlifierkę kątową, a Pan Antoni Borko z Tworzyjanowa zestaw narzędziowy. Nagrody wręczyła Pani Urszula Dembińska Kierownik Placówki terenowej KRUS w Świdnicy.

 „Rolniku nie daj się kleszczom” to hasło kampanii prewencyjnej KRUS, której celem jest profilaktyka boreliozy i innych chorób odkleszczowych. W 2021 roku Kasa wypłaciła 209 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej, z czego 197 odszkodowań spowodowanych boreliozą lub kleszczowym zapaleniem opon mózgowo rdzeniowych. Z uwagi na charakter pracy, rolnicy obok leśników są jedną z najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania grup zawodowych.

 Jak się ustrzec przed kleszczami? Wybierając się w miejsca, gdzie istnieje wzmożone ryzyko kontaktu z pajęczakiem, należy zadbać o odpowiedni jasny ubiór zakrywający większą część ciała, tj: długie spodnie, wysokie buty, długie rękawy, nakrycie głowy. Poza tym warto zastosować specjalne preparaty odstraszające (w postaci spray’ów, kremów), które dostępne są w każdej aptece. Po powrocie do domu należy dokładnie sprawdzić, czy na ciele nie ma intruza. Jest to bardzo ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera substancje znieczulające, co powoduje,
że nie czujemy ukąszenia. Najczęstsze miejsca preferowane przez kleszcze to te, gdzie skóra jest cieńsza - skóra głowy, skóra za uszami, pachwiny. Niemniej jednak pajęczak zadowoli się każdym wolnym centymetrem ciała człowieka.

 

Jak postępować jeśli doszło do ukąszenia? Należy jak najszybciej usunąć kleszcza w całości za pomocą np. pęsety, pompki próżniowej, karty do usuwania kleszczy. Nie wolno próbować go wykręcać, w żadnym wypadku smarować kremami, masłem itp.

 Miejsce po ukąszeniu koniecznie należy odkazić. Jeśli kleszcz tkwi głęboko w ciele, niezwłocznie trzeba udać się do lekarza. Każda mijająca godzina zwiększa ryzyko zachorowania nie tylko na boreliozę, ale także na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Zazwyczaj w miejscu ukąszenia przez kleszcza, pojawia się na skórze charakterystyczny rumień w postaci owalnego pierścienia, który z czasem powiększa się do kilku centymetrów, po czym blednie od środka i zanika. Rzadko, ale odnotowywane są takie przypadki, gdy rumień nie występuje, kleszcz pozostaje
niezauważony, a pojawiają się tylko objawy grypopodobne, np.: stan podgorączkowy, bóle mięśniowo-stawowe, nudności, bóle głowy, osłabienie. Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią powyższe niepokojące symptomy, bezwzględnie trzeba zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy bądź podjęcia stosownych kroków w razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego. Niestety na tę chorobę nie ma szczepionki, stosuje się wyłącznie antybiotykoterapię, a leczenie jej
skutków jest długotrwałe.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej na badanie, w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Inspektor sanitarny, na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności, na podstawie orzeczenia lekarskiego  o rozpoznaniu choroby zawodowej i oceny narażenia zawodowego rolnika, wydaje ostateczną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia. Rolnik, po uzyskaniu decyzji państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu
choroby zawodowej, może ubiegać się o:
 jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu;
 rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Opracowała: Samodzielny inspektor Lucyna Jabłonka (PT KRUSw Świdnicy)
w oparciu o materiały prewencyjne ze strony www.krus.gov.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)