Rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej w Bystrzycy Górnej

środa, 13.10.2021 11:22 196 0

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej od świetlicy do przejazdu kolejowego oraz od przejazdu do posesji nr 26 w miejscowości Bystrzyca Górna.

Inwestycja w całości realizowana będzie z budżetu gminy Świdnica, w kwocie ponad 975 000,00 zł. Zakres prac obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej,  przebudowę kablowej doziemnej sieci telekomunikacyjnej, budowę kanału technologicznego. Ponadto planowane jest wykonanie nakładki bitumicznej oraz poszerzenie jezdni do 6,0 m. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG ZIEM” Zbigniew Wysoczański.

Źródło: gmina.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)