Roczna odprawa policji

poniedziałek, 26.2.2018 10:34 1381 0

Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji podsumowali 2017 rok na dorocznej odprawie, która odbyła się w piątek, 9 lutego w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie. W tym roku gościł ich u siebie burmistrz Leszek Michalak.

Wyniki pracy komisariatu policji w Żarowie omówiła komendant Katarzyna Wilk. - W minionym roku podjęliśmy 2662 interwencje. To o 657 więcej niż w roku ubiegłym. Dobrze zadziałała także wprowadzona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W związku z jej funkcjonowaniem komisariat policji w Żarowie otrzymał kilkadziesiąt zgłoszeń.

- Mieszkańcy informowali o problemach związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, aktach wandalizmu, używaniem środków odurzających, a także nieprawidłowym parkowaniu pojazdów, niszczeniu zieleni oraz zdarzeniach drogowych czy nielegalnych rajdach na terenach wiejskich. Łącznie dokonano 25 zgłoszeń. Na terenie powiatu świdnickiego odnotowanych zostało razem 137 wypadków. To o 6 mniej niż w 2016 roku. Na terenie gminy Żarów doszło do 11 wypadków drogowych. W 2017 roku funkcjonariusze KP Żarów zatrzymali łącznie 12 osób przy których ujawniono 67 gram marihuany - mówiła w trakcie spotkania komendant policji w Żarowie Katarzyna Wilk.

Wśród strategicznych wydarzeń w zakresie zwalczania przestępczości funkcjonariusze wskazali uszkodzenie mienia, kradzieże, w tym z włamaniem, zatrzymania na gorącym uczynku, przestępstwa narkotykowe. Wszystkie wydarzenia zostały wykryte w minionym roku na terenie gminy Żarów.

Na zakończenie odprawy komendant policji w Żarowie podziękowała władzom miasta i radnym Rady Miejskiej za wpieranie policji w Żarowie. Ze środków finansowych budżetu gminy Żarów w minionym roku przekazaliśmy kwotę 54 000,00 złotych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych i pokrycie dachu budynku Komisariatu Policji w Żarowie.

Podziękowania, na ręce funkcjonariuszy przekazał także burmistrz Leszek Michalak.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)