Przed nami nadzwyczajna sesja rady gminy Marcinowice

piątek, 8.12.2023 17:00 336 0

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 8:30
w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna
odbędzie się
LXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  7. Zamknięcie sesji

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice będzie można śledzić na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice

Informacje dotyczące sesji znajdują się na stronie: www.bip.marcinowice.pl, zakładka: ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice.

gmina Marcinowice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)