Przebudowa ul. Kanonierskiej coraz bliżej

piątek, 9.2.2024 11:00 360 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM” ze Stanowic złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę odcinka ulicy Kanonierskiej w Świdnicy. Oferta opiewa na kwotę 1 587 930 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić w połowie lutego br.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka ul. Kanonierskiej od ul. Esperantystów do wiaduktu kolejowego. Przewiduje się zmianę nawierzchni jezdni na asfaltową, budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie ogrodów działkowych, chodnika po stronie budynków, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, kolektora deszczowego, kanału technologicznego oraz miejsc do parkowania w postaci zatoki.

Miasto Świdnica otrzymało 1 111 551 zł dofinansowania na budowę nowej części ulicy Kanonierskiej. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok. Dofinansowanie pokryje 70% wartości inwestycji.

- Nieuczciwy deweloper nie wywiązał się z umowy, na podstawie, której miał zrealizować infrastrukturę przy budynkach. Oczywiście będziemy egzekwować należność na drodze sądowej. Ale mieszkańców nowych budynków przy Kanonierskiej nie chcieliśmy pozostawić z problemem dojazdu, stąd wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizacja tej inwestycji – mówi prezydent, Beata Moska-Słaniewska.

Prace powinny rozpocząć się w marcu. Zgodnie z umową potrwają do połowy listopada tego roku.

mat. prasowe UM Świdnica

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

piątek, 09.02.2024 14:28
Ślepa ulica za półtora bańki