Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Boleścin - Makowice

środa, 13.10.2021 11:23 150 1

Gmina Świdnica wykorzystując udzieloną pomoc finansową z budżetu województwa dolnośląskiego w formie dotacji celowej realizuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W ramach zadania zostanie wykonana mi.in. wycinka i karczowanie drzew, mechaniczne korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych. Całość inwestycji prowadzona będzie w pasie drogowym o szerokości 5 m. na odcinku 1,18 km. Łączna wartość zadania wyniesie ponad 1,09 mln zł. w tym 243,6 tys. zł. stanowi dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego.

Źródło: gmina.swidnica.pl

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

CYKLISTA środa, 13.10.2021 22:22
NARESZCIE