Promesy trafiły do rąk samorządowców

środa, 14.7.2021 15:08 533 0

14 lipca w Niemczy wręczono promesy dla samorządowców z subregionu wałbrzyskiego. Obejmowały one wsparcie finansowe udzielane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz środki na bieżące utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 25 gmin, a promesy w imieniu samorządu województwa wręczył wicemarszałek Grzegorz Macko.

- Cieszę się, że dolnośląskie samorządy tak licznie uczestniczą w konkursach na dofinansowanie organizowanych przez urząd marszałkowski. Wiem, że te pieniądze są bardzo wyczekiwane i pomagają zaspokajać najpilniejsze potrzeby lokalnych społeczności. Udzielając tego wsparcia chcemy jednocześnie pokazać, że nie zapominamy o potrzebach na poziomie lokalnym, zwłaszcza, że znaczna część dotacji trafi do obszaru Sudetów południowych, który szczególnie potrzebuje wsparcia – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko. 

POWIAT ŚWIDNICKI:

gm.Świdnica

Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębach Jagodnik, Miłochów, Pszenno

35 000 zł

Jaworzyna Śląska

Konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego

34 878 zł

Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

30 000 zł

Dobromierz

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy

26 250 zł

Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu

30 000 zł

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)