Prezydent Świdnicy ponownie w zarządzie Związku Miast Polskich. Kto objął funkcję prezesa? [SZCZEGÓŁY]

piątek, 21.6.2024 08:00 751 0

We wtorek, 18 czerwca delegaci na XLVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Warszawie wybrali władze, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto także kierunki działania na najbliższy rok nowej kadencji samorządowej. W latach 2024-2029 w Zarządzie zasiądzie 30 osób, w tym prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Prezesem ZMP został Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

- Zaszczytem jest dla mnie ponowny wybór do Zarządu Związku Miast Polskich. Dziękuję za zaufanie koleżankom i kolegom. Serdecznie dziękuję senatorowi Zygmuntowi Frankiewiczowi za lata dobrej, merytorycznej pracy na stanowisku prezesa Związku Miast Polskich. Jednocześnie gratuluję prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi objęcia tej funkcji. Z radością stwierdzam, że w nowym zarządzie zasiadać będzie sześć kobiet - włodarz miast. Jeszcze 5 lat temu nie było ani jednej. W ostatniej kadencji - trzy - podkreślała prezydent Moskal-Słaniewska.

Spośród członków Zarządu wybrano czterech wiceprezesów. Zostali nimi: Jakub Banaszek, prezydent Chełma, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy. Funkcję sekretarza powierzono Annie Mieczkowskiej, prezydent Kołobrzegu, a funkcję skarbnika - Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim, prezydent Sopotu. Dolny Śląsk we władzach Związku Miast Polskich reprezentują także Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha i Emilian Bera, burmistrz Jawora.

- W Warszawie przyjęta została uchwała określająca program działania Związku w I roku dziewiątej kadencji samorządowej. Wskazuje ona osiem priorytetów, jakim będzie poświęcać uwagę Związek w najbliższych 12 miesiącach. Jest to przede wszystkim nowa ustawa o dochodach JST, zapewniająca odbudowę dochodów własnych miast i adekwatne do zakresu finansowanie zadań własnych i zleconych, a także realizację polityki rozwoju. Związek stoi na stanowisku, że należy uwzględnić konieczność uzupełnienia obniżonych dochodów we wpływach budżetu państwa z podatku PIT przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, zwłaszcza w roku 2024 - wylicza Magdalena Dzwonkowska, Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

- Na listę priorytetów delegaci wpisali także ustawę o zrównoważonym rozwoju miast, która będzie uwzględniała możliwość współdziałania w miejskich obszarach funkcjonalnych, a także kwestię transformacji energetycznej gospodarki miejskiej, umożliwiającej budowanie samodzielności energetycznej miast, z wykorzystaniem wytwarzanej przez podmioty gospodarki komunalnej taniej energii odnawialnej w ramach zamówień wewnętrznych - wskazuje rzeczniczka.

- Związek ponadto chce wspierać miasta członkowskie we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego, a także walczyć o zwiększenie nakładów na edukację publiczną, docelowo do poziomu 3% PKB. Mówi także o konieczności uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi) - dodaje Dzwonkowska.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko w sprawie skutków projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz apel w sprawie konieczności poprawienia sytuacji finansowej polskich miast. Ich treść dostępna jest na stronie www.miasta.pl/aktualnosci.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Jest największym tego typu podmiotem w Polsce, skupiającym 360 miast, w których mieszka ponad 80% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

/mat. prasowe UM Świdnica/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)