PRACA - opiekun medyczny, pielęgniarka

środa, 16.6.2021 09:53 1042

Pilnie poszukujemy opiekuna medycznego oraz pielęgniarki w Domu Seniora w Świdnicy

Opiekun medyczny

- pełny etat 

- umowa o pracę

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;

- współpracowanie z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;

- pomaganie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

- pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe;

                                                                                                                                                                 

WYMAGANIA:

- adekwatne wykształcenie – tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe

- komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowania, samodzielności, entuzjazmu,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

 

OFERUJEMY:

- umowę o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony

- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

- wsparcie przełożonych

- przyjazną atmosferę 

- konkurencyjne wynagrodzenie stałe oraz system premii i dodatkowe benefity, w tym karty medyczne i / lub rehabilitacyjne

- intensywny rozwój zawodowy

 

Oferta również dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, której jako Zakład Pracy Chronionej zapewniamy możliwość nauki i rozwoju oraz komfortowe warunki pracy.

Administratorami danych osobowych przekazanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "MARCONI' Sp. z o.o. ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica, "MARKONI USŁUGI - JERZY MARKIEWICZ", ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica oraz "MARKONI" Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Prosimy o wysyłanie cv na adres: m.pietrzak@marconimedica.pl

Kontakt telefoniczny:  725 330 343  lub 885 433 700

 

 

Pielęgniarka:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad mieszkańcami Domu Seniora. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samoopieki i samodzielnej egzystencji.

 

WYMAGANIA:

Wykształcenia: średnie zawodowe, medyczne

Inne wymagania: konieczne: prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki,

Cierpliwość, życzliwość, empatia, kultura osobista

Mile widziane doświadczenie w pracy w domu opieki społecznej,

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

- dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych mieszkańcom Domu Seniora

- sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pensjonariuszami Domu Seniora, z uwzględnieniem stanu zdrowia i informacji uzyskanych od zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, lekarzy i innych specjalistów,

- wykonywanie zleconych przez lekarzy lub Kierownika DOT zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych,

- podawanie leków mieszkańcom według zleceń lekarskich,

-uczestniczenie w konsultacjach lekarskich,

- ustalanie terminów wizyt u specjalistów w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji medycznej,

- świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej,

- nadzór i dbanie o higienę osobistą mieszkańców,

- sporządzanie sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich i przekazywanie dyżurów,

- nawiązywanie kontaktów z rodziną i osobami bliskimi odwiedzającymi mieszkańca,

- aktywny udział w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz uczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

 

 

Miejsce pracy: Świdnica

 

Oferujemy:

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- elastyczny czas pracy,

- stabilne zatrudnienie w podmiocie o ugruntowanej pozycji na rynku,

- wymiar czasu pracy: 1 etat, praca w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wg grafiku,

- wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania (płaca zasadnicza + dodatek stażowy + dodatek motywacyjny),

- pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

  • CV,
  • kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
  • kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Prosimy o wysyłanie cv na adres: m.pietrzak@marconimedica.pl

Kontakt telefoniczny:  725 330 343  lub 885 433 700

 

 

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"