Powstało przedszkole specjalne w Strzegomiu. Co ze Świebodzicką szkołą? Czy grozi jej likwidacja?

wtorek, 7.10.2014 09:40 7318 1

W Strzegomiu, decyzją władzy powiatu, zostało utworzone Przedszkole Specjalne. Placówka zostanie włączona w struktury Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu.

 

Na zdjęciu ZSS w Świdnicy
 

- Powołanie tej placówki do życia jest odpowiedzią na potrzebę w Strzegomiu i całej gminie. Dzieci wymagających opieki specjalnej jest coraz więcej, a świdnicki Zespół Szkół Specjalnych na chwilę obecną nie jest w stanie przyjąć więcej podopiecznych. W momencie kiedy tworzyliśmy ZSS, wczesnym wspomaganiem objęta była czwórka dzieci, a kiedy dotarły do ludzi informacje, że jest pomoc i dobrze wyposażona placówka, liczba ta doszła do setki. Zwiększenie jej nie jest zatem wynikiem wzrostu urodzeń niepełnosprawnych dzieci, a efektem podniesienia świadomości rodziców – przekonywał zasadność utworzenia przedszkola Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty Powiatu Świdnickiego.

Radni jednak zakwestionowali pomysł, gdyż otwarcie się mówi o likwidacji ZSS w Świebodzicach, ponieważ to świdnicki ZSS miał otaczać opieką wszystkie dzieci z terenu powiatu. Pytano więc czy powołanie placówki nie skończy się jej późniejszym zamknięciem.

- Tam szkoła kształci tylko 7 uczniów z lekkim upośledzeniem i choć nie ma decyzji co do likwidacji, jeśli nawet tak się stanie, to żaden nauczyciel nie straci pracy – gwarantował Stanisław Szelewa.

- Likwidacja ZSS w Świebodzicach jest ujęta w Planie Naprawczym, jednak jest to tylko zarys. Cały proces likwidacyjny, jego ewentualna modyfikacja lub całkowita rezygnacja z niego musi być odbyć się na podstawie odrębnej uchwały Rady Powiatu, która zostanie podjęta (lub nie) przez następną Radę. Tak więc, jak na razie, ZSS w Świebodzicach zostaje i nikt jej nie likwiduje – wyjaśnia Piotr Dębek, rzecznik prasowy starostwa.

Ostatecznie uchwałę przyjęto 21 głosami, przy 5 wstrzymujących się. Przedszkole Specjalne zostało założone na mocy uchwały nr XLI/405/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24.09.2014 r. po podpisaniu porozumienia z Gminą Strzegom (prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gmin) i rozpoczęło swoją działalność 26 września.

W roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na 30 września 2014 r. w Przedszkolu Specjalnym Nr 7 w Strzegomiu otwarty został 1 oddział dla 4 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężonym z autyzmem.

Dyrektorem Przedszkola Specjalnego Nr 7 w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 16 jest  Małgorzata Zaremba, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu. Nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki.

 

MM

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

środa, 08.10.2014 20:51
Czegoś tu nie rozumiem. To świdnickie gmaszysko ZSS jest tak...