Plaży przy rzece Bystrzycy jednak nie będzie?

środa, 28.1.2015 13:00 2613 1

Inwestycja ta spotkała się z dużą przychylnością mieszkańców, którzy mają dosyć brzydkiego, niezagospodarowanego terenu w tak malowniczym miejscu jakim jest nadbrzeże rzeki. Pomysłodawcą projektu do Budżetu Obywatelskiego był radny Krzysztof Lewandowski.

Prezydent Świdnicy podczas spotkania z dziennikarzami 7 stycznia wskazała na fakt, że inwestycja ta nie może być zrealizowana ponieważ zabrakło konsultacji m.in. z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. I jak się finalnie okazało miała rację.

- W świetle jednakowych dokumentów, które otrzymał zarówno radny Pan Krzysztof Lewandowski jak i Urząd Miejski jasno wynika, że należy się nad tym projektem poważnie zastanowić - mówi Marek Suwalski, zastępca prezydent Świdnicy. Chodzi o odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zarządcy terenu, na którym miałaby powstać plaża nad Bystrzycą. Radny podczas sesji 23 stycznia stwierdził, że otrzymał opinię pozytywną, którą trudno odnaleźć w treści przekazanej przez RZGW odpowiedzi.

Tymczasem w piśmie od RZGW czytamy: "według roboczych wersji map zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i zamieszczonych na stronie internetowej KZGW, niemal cała przedmiotowa działka znajduje się w strefie zalewu wodą" i w myśl dokumentacji "stanowić będzie obszar szczególnego zagrożenia powodzią".

- Teren zalewowy nie dyskwalifikuje samego pomysłu, natomiast zdecydowanie zmienia zakres i kształt inwestycji. W formule, zaakceptowanej w drodze głosowania budżetu obywatelskiego, tego pomysłu zrealizować nie można - zaznacza Marek Suwalski i przekonuje, że o nowym kształcie projektu inwestycji warto porozmawiać już po rozeznaniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

- Z pewnością podejmiemy dialog z mieszkańcami, co do nowej propozycji zagospodarowania tego rejonu. Wśród możliwych rozwiązań jest również wybór innego zadania do realizacji w kwocie, przeznaczonej na zwycięski projekt - deklaruje wiceprezydent Suwalski.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

środa, 28.01.2015 21:02
Czyli co? Nic nie zrobimy, bo może zalać? A kiedy...