Plac przy stawie w Roztoce do przebudowy

piątek, 20.1.2023 08:22 121 0

13 stycznia wójt Jerzy Ulbin podpisał z wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Grzegorzem Macko umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce”.

Wartość zadania opiewa na kwotę 170 tys. zł. Dotacja z PROW 2014-2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlakiem Granitu wyniesie 95 tys. zł.

Realizacja projektu obejmuje przebudowę ciągu pieszo-jezdnego wokół stawu z kruszywa łamanego ograniczonego kostką granitową, budowę oświetlenia poprzez montaż lamp parkowych i utworzenie miejsc parkingowych.

foto - UG Dobromierz

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)