PFR i PIE: pandemia w większym stopniu wpłynęła na zwyczaje Polaków niż ich sytuację ekonomiczną

środa, 9.9.2020 08:13 190 0

Pandemia w większym stopniu niż na sytuację ekonomiczną wpłynęła na zwyczaje Polaków. 80 proc. respondentów rzadziej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych – wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Według III fali badania nastrojów gospodarstw domowych PFR i PIE, czterech na pięciu ankietowanych (80 proc.) rzadziej niż przed pandemią bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Z basenów, siłowni i klubów fitness rzadziej korzysta 70 proc. badanych, a z restauracji, pubów i barów - 68 proc.

Z kolei ponad połowa (58 proc.) respondentów deklaruje, że rzadziej robi zakupy w supermarketach i galeriach handlowych; a blisko połowa (47 proc.) równie często jak przed pandemią korzysta z usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Zdaniem 57 proc. ankietowanych epidemia koronawirusa nie wpłynęła na zmianę sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a w przypadku co trzeciego respondenta (34 proc.) wpływ był negatywny.

Autorzy badania zwracają uwagę, że pomimo największej od dekad recesji zdecydowana większość Polaków (71 proc.) nadal pozytywnie ocenia sytuację finansową swoich gospodarstw domowych, a ponad połowa (57 proc.) uważa, że pandemia "nie wpłynęła na zmianę ich sytuacji finansowej". Z kolei 58 proc. badanych deklaruje, że pandemia "nie wpłynęła na stan ich oszczędności". Obecnie na posiadanie oszczędności wskazuje 55 proc. respondentów, a co trzeci uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy "zaoszczędzi jakaś sumę pieniędzy". Eksperci PIE zwracają jednak uwagę, że przed nami okres jesienno-zimowy, "który część utrzymujących się dotychczas wakacyjnych nastrojów może zmienić", co wiąże się z niepewną sytuacją epidemiologiczną.

W porównaniu do badania z końca lipca, o 8 punktów proc. spadł odsetek Polaków zgłaszających możliwość oszczędności w ciągu nadchodzących trzech miesięcy. Za prawdopodobny taki scenariusz uznaje 31 proc. badanych, za nieprawdopodobny 59 proc. Istotnym składnikiem zadłużenia gospodarstw domowych jest spłata kredytu lub pożyczki. Takie obciążenie deklaruje 32 proc. badanych.

Z badania wynika też, że 26 proc. respondentów ocenia sytuację gospodarczą kraju jako dobrą, a 34 proc. - "jako negatywną". Ponad połowa badanych uważa, że w ciągu najbliższego półrocza sytuacja gospodarcza Polski pogorszy się, a 16 proc. - że się poprawi. W porównaniu z końcem lipca, o 9 pp. zmniejszył się odsetek osób spodziewających się poprawy sytuacji, a o 6 pp. wzrósł odsetek ankietowanych oczekujących pogorszenia.

Autorzy badania wyliczyli, że w lipcu i sierpniu na wakacje wyjechało 35 proc. Polaków. Spośród nich 76 proc. spędziło urlop w kraju, 12 proc. tylko za granicą, a 6 proc. było zarówno na wyjeździe krajowym, jak i zagranicznym. 40 proc. badanych przeznaczyło na wyjazd wakacyjny do 1 tys. zł na osobę; 19 proc. - od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł na osobę, a niemal co trzeci wydał ponad 1,5 tys. zł na osobę.

Badanie na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytut Ekonomicznego przeprowadził IBRiS 24-26 sierpnia za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowej 1098 osób. (PAP)

Dodaj komentarz

Komentarze (0)