Parking na Tenisowej do poprawy. "Materiał okazał się wadliwy"

sobota, 20.4.2024 08:00 860 0

Do Urzędu Miejskiego docierają sygnały od mieszkańców dotyczące prac drogowych prowadzonych na niedawno wybudowanym parkingu przy ulicy Tenisowej.

- Informujemy, że niestety materiał użyty do wykonania parkingu, czyli betonowe płyty ażurowe okazały się wadliwe. Wykonawca niezwłocznie przystąpił do prac i dokona wymiany nawierzchni do połowy maja. Miasto nie poniesie żadnych  dodatkowych  kosztów z tego tytułu. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w obszarze  ulic:  Armii Krajowej,  Sybiraków i Tenisowa, nawierzchnia parkingu została wykonana z betonowych płyt ażurowych, układanych na przepuszczalnej podbudowie, tj. w technologii umożliwiającej   odprowadzenie wód opadowych. Należy podkreślić, że zamawiający przed rozpoczęciem inwestycji wymaga okazania deklaracji właściwości użytkowych wszystkich materiałów przewidzianych do wbudowania - informuje Urząd Miejski w Świdnicy.

Mimo, że ruch na parkingu został dopuszczony już na przełomie lutego oraz marca, szybkie pojawiły się pęknięcia i złuszczenia betonowych płyt. Według ustaleń, zawiódł materiał, z którego wykonano płyty, a same roboty budowlane zostały przeprowadzone prawidłowo.

- Na przełomie lutego i marca  dopuszczono  ruch  kołowy  i pieszy.  Po przekazaniu parkingu do eksploatacji, zamawiający zwrócił uwagę na liczne pęknięcia i powierzchniowe złuszczenia betonowych płyt ażurowych.  W celu ustalenia powodu zaistniałego stanu,  przeprowadzono ponowne badania  w zakresie  wytrzymałości  konstrukcji podbudowy i jej równości. Badania wykazały, że roboty budowlane związane z podłożem zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodny ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych. W związku z tym prawdopodobną przyczyną degradacji nawierzchni są wadliwie wykonane płyty, dlatego też zażądano ich wymiany na nowy materiał, co jest właśnie realizowane - dodaje świdnicki magistrat.

źródło: UM Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)