Ósmoklasiści z gminy Świdnica poznali wyniki testów

poniedziałek, 4.7.2022 14:46 2911 1

Znamy już wyniki uczniów VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Najlepszy wynik za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali uczniowie w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie, wynik 72%, przy średniej gminy na poziomie 62,9% i w kraju 60%. Drugi wynik należy do uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu (67,9%), a trzeci przypadł w udziale uczniom ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej (65%). Najlepszy wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego i matematyki należy do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej z Witoszowa Dolnego, odpowiednio na poziomie 73,2% i 63,3%.

Wyniki egzaminów uczniów klas ósmych w roku 2022

Gm. Świdnica

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Zainteresowany wtorek, 05.07.2022 07:57
Poproszę o taki sam ranking świdnickich podstawówek. Dlaczego tylko gminne?...