komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

wtorek, 11 maja 2021

Igi, Miry

Ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną

piątek, 9.4.2021 13:27 , komentarze: 0 , odsłony: 335
kategorie artykułu:

Po raz kolejny Świdnicki Ośrodek Kultury ogłasza w ramach projektu Alchemia teatralna Ogólnopolski Konkurs SZTUKA TEATRALNA. Zachęcamy wszystkich chętnych do nadsyłania dramatów (tragedii, komedii i innych gatunków) o tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Nagrody o łącznej puli 1800 zł będą przyznawane w trzech kategoriach: szkól podstawowych (kl. VIII), szkół średnich i dorosłych — nie ma górnego limitu wiekowego!

Wydrukowaną i podpisaną sztukę należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43, 58-100 Świdnica). Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca czerwca 2020 r. Wszystkie szczegóły znaleźć można znaleźć w regulaminie. Formularze do pobrania dostępne są na stronie: https://sok.com.pl/wydarzenie/konkurs-sztuka-teatralna-2021/

Projekt „Alchemia teatralna” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2021

  

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII),  szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).

3. Jeden autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden utwór.

4. Przedmiotem konkursu nie są utwory autorstwa zbiorowego.

5. Utwór wydrukowany i podpisany należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8 czerwca 2021. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych. 

6. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.

7. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostaną anonimizacji w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikację autorów.    

8. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez do dnia 30.06. 2021.

10. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu — I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII), 

I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych  — po 600 zł każdej kategorii. 

Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

11. Organizator nie zwracają nadesłanych prac. 

12. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła  formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)

13. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska:  h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

 

 ZAPRASZAMY DO PISANIA!

 www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

 

 

Wasze komentarze

środa, 14.4.2021 13:04
poniedziałek, 12.4.2021 13:09
poniedziałek, 29.3.2021 09:38
środa, 3.3.2021 13:43
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec